Επιλέξτε τις αυξήσεις που χρησιμοποιούνται για προσαρμογές στην ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, το bracketing και την αντιστάθμιση έκθεσης και φλας.

  • Εάν έχει επιλεγεί [ 1 βήματα EV (σύνθεση 1/3 EV) ], οι αλλαγές στην ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και το bracketing θα γίνουν σε βήματα του 1 EV και οι αλλαγές στην έκθεση και στην αντιστάθμιση φλας σε βήματα του 1 / 3 EV.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο