Περιορίστε την επιλογή λειτουργίας εστίασης σε μία λειτουργία εστίασης. Εάν επιλεγεί μια επιλογή διαφορετική από το [ Χωρίς περιορισμούς ], η περιστροφή του κύριου επιλογέα εντολών ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας εστίασης δεν θα αλλάξει τη λειτουργία εστίασης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο