Επιλέξτε πόσο ανταποκρίνεται ο δακτύλιος ελέγχου φακού όταν εκχωρούνται τα [ Διάφραγμα ], [ Διάφραγμα ισχύος ], [ Αντιστάθμιση έκθεσης ] ή [ Ευαισθησία ISO ] χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ( λήψη) ] ή g2 [ προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο