Όταν έχει επιλεγεί η [ Μέτρηση με κεντρικό βάρος ], η κάμερα εκχωρεί το μεγαλύτερο βάρος σε μια περιοχή στο κέντρο της οθόνης λήψης όταν ρυθμίζει την έκθεση.

Επιλογή

Περιγραφή

R

[ Μικρό ]

Η κάμερα αποδίδει το μεγαλύτερο βάρος σε μια περιοχή ισοδύναμη με έναν κύκλο διαμέτρου 8 mm.

S

[ Τυπικό ]

Η κάμερα αποδίδει το μεγαλύτερο βάρος σε μια περιοχή ισοδύναμη με έναν κύκλο διαμέτρου 12 mm.

T

[ Μέσος όρος ]

Η στάθμιση βασίζεται στον μέσο όρο ολόκληρου του πλαισίου.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο