Επιλέξτε [ ON ] για ζωντανή προεπισκόπηση πλάνα βίντεο που έχει εγγραφεί με [ HLG ] ή [ N-Log ] επιλεγμένο για τη λειτουργία τόνου βίντεο, αλλά σημειώστε ότι τα χρώματα στην προεπισκόπηση είναι απλοποιημένα για βελτιωμένη αντίθεση.

  • Τα χρώματα στο πραγματικό καταγεγραμμένο υλικό δεν επηρεάζονται.

  • Η αντίθεση ενισχύεται επίσης όταν προβάλλεται υλικό HLG ή N-Log στην κάμερα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο