Επιλέξτε πώς θα ανταποκρίνεται η οθόνη όταν απελευθερώνεται το κλείστρο.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Τύπος Α ]

Η οθόνη σκουραίνει όταν απελευθερωθεί το κλείστρο.

[ Τύπος Β ]

Τα περιγράμματα εμφανίζονται στο επάνω, στο κάτω μέρος και στις πλευρές του πλαισίου όταν απελευθερώνεται το κλείστρο.

[ Τύπος Γ ]

Τα περιγράμματα εμφανίζονται στα πλάγια του πλαισίου όταν απελευθερώνεται το κλείστρο.

[ Απενεργοποίηση ]

Η ένδειξη χρονισμού απελευθέρωσης δεν εμφανίζεται όταν απελευθερώνεται το κλείστρο.

  • Σημειώστε ότι ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, οι ενδείξεις χρονισμού απελευθέρωσης δεν εμφανίζονται σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο