Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ] όταν η κάμερα χρησιμοποιείται με μια προαιρετική μονάδα φλας που υποστηρίζει το σύστημα δημιουργικού φωτισμού της Nikon, πατώντας ένα χειριστήριο στο οποίο έχει εκχωρηθεί η [ Προεπισκόπηση ] χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα χειριστήρια ( λήψη) ] θα εκπέμψει μια μοντελοποίηση λάμψη.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο