Επιλέξτε την ταχύτητα εστίασης για τη λειτουργία βίντεο.

Χρησιμοποιήστε το [ Πότε να εφαρμόζεται ] για να επιλέξετε πότε θα ισχύει η επιλεγμένη επιλογή.

Επιλογή

Περιγραφή

D

[ Πάντα ]

Η κάμερα εστιάζει με την επιλεγμένη ταχύτητα ανά πάσα στιγμή στη λειτουργία βίντεο.

E

[ Μόνο κατά την εγγραφή ]

Η εστίαση ρυθμίζεται στην επιλεγμένη ταχύτητα μόνο όταν η εγγραφή βίντεο βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε άλλες περιπτώσεις, η κάμερα εστιάζει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ήχοι φακού

Ο ήχος που παράγεται από τον φακό κατά τις λειτουργίες εστίασης αυξάνεται με την ταχύτητα AF. Το εφέ είναι ιδιαίτερα αισθητό σε μια ρύθμιση [ +5 ], επομένως επιλέξτε χαμηλότερες τιμές εάν βρείτε ότι ο θόρυβος αποσπά την προσοχή.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο