Επιλέξτε ένα πλέγμα καδράρωσης για την οθόνη λήψης. Το επιλεγμένο πλέγμα μπορεί να εμφανιστεί τοποθετώντας ένα σημάδι ( M ) δίπλα στο b στη λίστα για Προσαρμοσμένη ρύθμιση d18 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ] ( d18: Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ) ή d19 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης εικονοσκοπίου ] ( d19: Προσαρμοσμένο εικονοσκόπιο Οθόνη λήψης ).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο