Επιλέξτε εάν ο δακτύλιος εστίασης του φακού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητη εστίαση στη λειτουργία αυτόματης εστίασης. Διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.

Επιλογή

Περιγραφή

[ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Η αυτόματη εστίαση μπορεί να παρακαμφθεί περιστρέφοντας τον δακτύλιο εστίασης του φακού (αυτόματη εστίαση με χειροκίνητη παράκαμψη). Ο δακτύλιος εστίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητη εστίαση ενώ το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση. Για να εστιάσετε ξανά χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση, σηκώστε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά μέχρι τη μέση.

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Ο δακτύλιος εστίασης του φακού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητη εστίαση στη λειτουργία αυτόματης εστίασης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο