Επιλέξτε τη σειρά με την οποία λαμβάνονται οι λήψεις στο πρόγραμμα bracketing.

Επιλογή

Περιγραφή

H

[ MTR > κάτω > πάνω ]

Πρώτα λαμβάνεται η μη τροποποιημένη βολή, ακολουθεί η βολή με τη χαμηλότερη αξία και ακολουθεί η βολή με την υψηλότερη αξία.

I

[ Κάτω από > MTR > πάνω ]

Η λήψη προχωρά με σειρά από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή.

  • Η προσαρμοσμένη ρύθμιση e7 [ Σειρά Bracketing ] δεν επηρεάζει τη σειρά των λήψεων όταν έχει επιλεγεί το [ ADL bracketing ] για το [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο