Επιλέξτε [ ON ] για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση περιστροφής για τους δακτυλίους εστίασης ή ελέγχου σε φακούς βάσης Z κατά τη χειροκίνητη εστίαση.

  • Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζει:

    • ορισμένοι φακοί βάσης Z που μπορούν να εστιαστούν μόνο χειροκίνητα ή

    • Φακοί βάσης F συνδεδεμένοι μέσω προσαρμογέα βάσης FTZ II/FTZ.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο