Επιλέξτε [ ON ] για να εξομαλύνετε την οθόνη στο σκόπευτρο σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης. Οι κινήσεις των θεμάτων που κινούνται γρήγορα θα είναι πιο ευδιάκριτες.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο