Επιλέξτε εάν το κουμπί E χρειάζεται για την αντιστάθμιση έκθεσης.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποιημένο (Αυτόματη επαναφορά) ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας μόνο έναν επιλογέα εντολών. Η ρύθμιση που έχει επιλεγεί με τον επιλογέα εντολών επαναφέρεται όταν σβήσει η κάμερα ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.

[ Ενεργοποίηση ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας μόνο έναν επιλογέα εντολών. Η αντιστάθμιση έκθεσης δεν επαναφέρεται όταν σβήσει η κάμερα ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.

[ Απενεργοποίηση ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί E και περιστρέφοντας έναν επιλογέα εντολών.

  • Αυτή η επιλογή τίθεται σε ισχύ στις λειτουργίες P , S και A. Η εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία M .

  • Ο επιλογέας εντολών που χρησιμοποιείται διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο