Επιλέξτε την ταχύτητα συγχρονισμού φλας.

Επιλογή

Περιγραφή

[ 1/250 s (Auto FP) ]

Η ταχύτητα συγχρονισμού φλας έχει ρυθμιστεί σε 1 / 250 ή 1 / 200 s. Με συμβατές μονάδες φλας, ο αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε ταχύτητες κλείστρου μεγαλύτερες από 1/250 ή 1/200 s .

  • Στις λειτουργίες P και A , ο αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας θα ενεργοποιηθεί εάν η πραγματική ταχύτητα κλείστρου είναι μεγαλύτερη από 1 / 250 ή 1 / 200 s. Εάν το φλας υποστηρίζει αυτόματο συγχρονισμό FP υψηλής ταχύτητας, η κάμερα μπορεί να επιλέξει ταχύτητες κλείστρου έως και 1 / 8000 s.

  • Στις λειτουργίες S και M , ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ταχύτητες κλείστρου τόσο γρήγορες όσο το 1 / 8000 s όταν χρησιμοποιεί μονάδες φλας που υποστηρίζουν αυτόματο συγχρονισμό FP υψηλής ταχύτητας.

[ 1/200 s (Auto FP) ]

[ 1/200 s ]

Η ταχύτητα συγχρονισμού φλας έχει οριστεί στην επιλεγμένη τιμή, η οποία μπορεί να είναι από 1 / 200 έως 1 / 60 s.

[ 1/160 s ]

[ 1/125 s ]

[ 1/100 s ]

[ 1/80 s ]

[ 1/60 s ]

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

Ανάλογα με την ταχύτητα κλείστρου, μπορεί να εμφανιστούν οριζόντιες γραμμές σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με χρήση αυτόματου συγχρονισμού υψηλής ταχύτητας FP όταν έχει επιλεγεί [ 1/250 s (Auto FP) ] ή [ 1/200 s (Auto FP) ]. Αυτή η επίδραση μπορεί να μετριαστεί με:

  • επιλέγοντας πιο αργή ταχύτητα κλείστρου ή

  • προσαρμογή της εξόδου φλας.

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

Ο αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας επιτρέπει τη χρήση του φλας σε ταχύτητες κλείστρου τόσο γρήγορες όσο 1 / 8000 s. Όταν έχει επιλεγεί [ 1/250 s (Auto FP) ] ή [ 1/200 s (Auto FP) ], η κάμερα ενεργοποιεί αυτόματα τον αυτόματο συγχρονισμό FP υψηλής ταχύτητας σε ταχύτητες κλείστρου μεγαλύτερες από την ταχύτητα συγχρονισμού φλας. Αυτό καθιστά δυνατή την επιλογή του μέγιστου διαφράγματος για μειωμένο βάθος πεδίου ακόμη και όταν το θέμα φωτίζεται με οπίσθιο φωτισμό σε έντονο ηλιακό φως.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο