Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ], ο δακτύλιος εστίασης θα εκτελέσει τον ρόλο που έχει εκχωρηθεί αυτήν τη στιγμή στον δακτύλιο ελέγχου χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου (λήψη) ].

  • Όταν είναι επιλεγμένο το [ ON ], ο δακτύλιος ελέγχου λειτουργεί αποκλειστικά στο ρόλο [ Focus (M/A) ].

  • Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για συμβατούς φακούς.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο