Επιλέξτε το ρυθμό προώθησης καρέ για συνεχείς λειτουργίες υψηλής ταχύτητας και συνεχείς λειτουργίες χαμηλής ταχύτητας.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Συνεχής υψηλής ταχύτητας ]

Επιλέξτε τον ρυθμό καρέ για τη λειτουργία συνεχούς απελευθέρωσης υψηλής ταχύτητας από επιλογές που κυμαίνονται από [ 20 fps ] έως [ 10 fps ].

[ Συνεχής χαμηλή ταχύτητα ]

Επιλέξτε τον ρυθμό καρέ για τη λειτουργία συνεχούς απελευθέρωσης χαμηλής ταχύτητας από επιλογές που κυμαίνονται από [ 10 fps ] έως [ 1 fps ].

  • Ο πραγματικός ρυθμός καρέ όταν έχει επιλεγεί το [ 8 fps ] είναι 7,5 fps.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο