Επιλέξτε εάν οι αλλαγές στην ευαισθησία ISO θα γίνονται σε βήματα 1 / 3 ή 1 EV. Εάν η τιμή που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για την ευαισθησία ISO δεν είναι διαθέσιμη στην επιλεγμένη ρύθμιση, η ευαισθησία ISO θα οριστεί στην πλησιέστερη διαθέσιμη τιμή.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο