Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης που έχει επιλεγεί από την κάμερα. Η έκθεση μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια ξεχωριστά για κάθε μέθοδο μέτρησης. Η έκθεση μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω για φωτεινότερες εκθέσεις ή προς τα κάτω για πιο σκούρες εκθέσεις στην περιοχή +1 έως –1 EV σε βήματα 1 / 6 EV. Η προεπιλογή είναι μηδέν.

Βελτιστοποίηση της έκθεσης
  • Προσαρμοσμένη ρύθμιση b6 [ Βελτιστοποίηση βέλτιστης έκθεσης ] ρυθμίζει την έκθεση ξεχωριστά για κάθε τράπεζα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων. Λάβετε υπόψη τις διαφορετικές τιμές μικρορύθμισης για την προσαρμοσμένη ρύθμιση b6 κατά την εναλλαγή τράπεζας.

  • Ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση b6 [ Βελτιστοποίηση βέλτιστης έκθεσης ], το εικονίδιο αντιστάθμισης έκθεσης ( E ) δεν θα εμφανίζεται. Ο μόνος τρόπος για να προσδιορίσετε πόση έκθεση έχει αλλάξει είναι να προβάλετε το ποσό στο μενού μικρορύθμισης για την προσαρμοσμένη ρύθμιση b6.

  • Οι επιλεγμένες τιμές δεν επηρεάζονται από επαναφορές με δύο κουμπιά.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο