Επιλέξτε ένα πλέγμα καδράρωσης για τη λειτουργία βίντεο. Το επιλεγμένο πλέγμα μπορεί να εμφανιστεί τοποθετώντας ένα σημάδι ( M ) δίπλα στο b στη λίστα για Προσαρμοσμένη ρύθμιση g15 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ] ( g15: Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ) ή g16 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης σκοπεύτρου ] ( g16: Προσαρμοσμένο σκόπευτρο Οθόνη λήψης ).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο