Επιλέξτε [ ON ] για να φωτίσετε την οθόνη για ευκολία προβολής σε σκοτεινά περιβάλλοντα (προβολή αστεριού). Σημειώστε ότι η οθόνη μπορεί να γίνει ελαφρώς σπασμωδική όταν είναι σε ισχύ η προβολή αστεριού.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο