Η επιλογή [ On (1/6 EV) ] επιτρέπει την προσαρμογή της ευαισθησίας ISO για τα βίντεο σε βήματα του 1 / 6 EV στη λειτουργία M .

  • Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμές από ISO 64 έως 25600 σε προσαυξήσεις 1 / 6 EV.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο