Επιλέξτε πόσο μακριά πρέπει να περιστρέφονται οι δακτύλιοι εστίασης ή ελέγχου στους φακούς βάσης Z για να φτάνουν μέχρι το τέλος από την ελάχιστη απόσταση εστίασης έως το άπειρο.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Μη γραμμικό ]

Η απόσταση εστίασης αλλάζει κατά πολύ όταν ο δακτύλιος περιστρέφεται γρήγορα και κατά μικρό ποσοστό όταν ο δακτύλιος περιστρέφεται αργά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση περιστροφής του δακτυλίου.

[ 90° ]

Επιλέξτε πόσο μακριά πρέπει να περιστραφεί ο δακτύλιος για να φτάσει από την ελάχιστη απόσταση εστίασης έως το άπειρο. Για να εστιάσετε από την ελάχιστη απόσταση στο άπειρο όταν, για παράδειγμα, έχει επιλεγεί το [ 90° ], ο δακτύλιος χρειάζεται μόνο να περιστραφεί κατά 90°. Οι μεγαλύτερες τιμές επιτρέπουν πιο λεπτές ρυθμίσεις.

[ 120° ]

[ 150° ]

[ 180° ]

[ 210° ]

[ 240° ]

[ 270° ]

[ 300° ]

[ 330° ]

[ 360° ]

[ 540° ]

[ 720° ]

[ Μέγ. ]

Η εστίαση από την ελάχιστη απόσταση εστίασης στο άπειρο απαιτεί την περιστροφή του δακτυλίου στη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση στις τρέχουσες ρυθμίσεις φακού.

  • Εάν ο φακός δεν υποστηρίζει την επιλογή εύρους περιστροφής, το [ Εύρος περιστροφής δακτυλίου εστίασης ] θα καθοριστεί στο [ Μη γραμμικό ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο