Η ευαισθησία παρακολούθησης AF για τη λειτουργία βίντεο μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμές από 1 έως 7.

  • Επιλέξτε [ 7 ] ( Χαμηλό ) για να διατηρήσετε την εστίαση στο αρχικό σας θέμα.

  • Εάν το θέμα εγκαταλείψει την επιλεγμένη περιοχή εστίασης όταν έχει επιλεγεί το [ 1 ] ( Υψηλό ), η κάμερα θα ανταποκριθεί μετατοπίζοντας γρήγορα την εστίαση σε ένα νέο θέμα στην ίδια περιοχή.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο