Επιλέξτε εάν η ένδειξη έκθεσης θα εμφανίζεται με αρνητικές τιμές στα αριστερά και θετικές τιμές στα δεξιά ή με θετικές τιμές στα αριστερά και αρνητικές τιμές στα δεξιά.

Επιλογή

Περιγραφή

V

Η ένδειξη εμφανίζεται με θετικές τιμές στα αριστερά και αρνητικές τιμές στα δεξιά.

W

Η ένδειξη εμφανίζεται με αρνητικές τιμές στα αριστερά και θετικές τιμές στα δεξιά.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο