Οι ρυθμίσεις που επηρεάζονται όταν το bracketing είναι ενεργοποιημένο στη λειτουργία M και το [ OFF ] επιλέγεται για [ Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ] > [ Auto ISO sensitivity control ] στο μενού λήψης φωτογραφιών καθορίζονται από τις επιλογές που έχουν επιλεγεί για [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] στο μενού λήψης φωτογραφιών και την επιλογή που έχει επιλεγεί για την προσαρμοσμένη ρύθμιση e6 [ Αυτόματη αγκύρωση (λειτουργία M) ].

Προσαρμοσμένη ρύθμιση e6
[ Αυτόματος βραχίονας (λειτουργία M) ]

Μενού λήψης φωτογραφιών
[ Αυτόματο bracketing ] > [ Σετ αυτόματης αγκύρωσης ]

AE & bracketing flash

Bracketing AE

F

[ Φλας/ταχύτητα ]

Ταχύτητα κλείστρου και επίπεδο φλας

Ταχύτητα κλείστρου

G

[ Φλας/ταχύτητα/διάφραγμα ]

Ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και επίπεδο φλας

Ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα

H

[ Φλας/διάφραγμα ]

Επίπεδο διαφράγματος και φλας

Ανοιγμα

9

[ Ευαισθησία φλας/ISO ]

Ευαισθησία ISO και επίπεδο φλας

Ευαισθησία ISO

I

[ Μόνο φλας ]

Επίπεδο φλας

  • Όταν το [ ON ] έχει επιλεγεί για [ Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ] > [ Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO ] στο μενού λήψης φωτογραφιών, η κάμερα θα ποικίλλει το επίπεδο φλας ή/και την ευαισθησία ISO σύμφωνα με το [ Ευαισθησία φλας/ISO ], ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή για Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e6 [ Auto bracketing (λειτουργία M) ].

Flash Bracketing

Ο βραχίονας φλας εκτελείται μόνο με έλεγχο φλας i-TTL ή q A (αυτόματο διάφραγμα).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο