Επιλέξτε εάν τα κλείστρα στις απομακρυσμένες κάμερες θα συγχρονίζονται με το κλείστρο της κύριας κάμερας όταν χρησιμοποιείτε ένα προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο ή το στοιχείο [ Σύνδεση με άλλες κάμερες ] στο μενού δικτύου.

  • Για πληροφορίες σχετικά με τη συγχρονισμένη απελευθέρωση χρησιμοποιώντας [ Σύνδεση με άλλες κάμερες ] στο μενού δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα «Συγχρονισμένη έκδοση» ( Συγχρονισμένη έκδοση ) στο κεφάλαιο «Σύνδεση με άλλες κάμερες».

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο