Επεκτείνετε το εύρος των ταχυτήτων κλείστρου που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία M ; η πιο αργή διαθέσιμη ταχύτητα κλείστρου όταν έχει επιλεγεί το [ ON ] είναι 900 s (15 λεπτά). Οι εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού και άλλες μεγάλες εκθέσεις.

  • Σε ταχύτητες μικρότερες από 1 δευτερόλεπτο, η ταχύτητα κλείστρου που εμφανίζεται από την κάμερα ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο έκθεσης. Οι πραγματικοί χρόνοι έκθεσης σε ταχύτητες κλείστρου 15 και 30 δευτερολέπτων, για παράδειγμα, είναι αντίστοιχα 16 και 32 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος έκθεσης θα ταιριάζει και πάλι με την επιλεγμένη ταχύτητα κλείστρου σε ταχύτητες 60 δευτερολέπτων και μικρότερες.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο