Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις των χειριστηρίων αφής της οθόνης.

Ενεργ./Απεν. (Χειριστ. Αφής)

Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να αποτρέψετε την ακούσια χρήση των χειριστηρίων της οθόνης αφής, ή Μόνο απεικόνιση για να ενεργοποιηθούν τα χειριστήρια της οθόνης αφής μόνο για τη λειτουργία απεικόνισης.

Ελαφ. Συρσ. για Πλήρ. Κάδρο

Διαλέξτε τον χειρισμό που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της επόμενης φωτογραφίας στην προβολή πλήρους κάδρου: ελαφρύ σύρσιμο από δεξιά προς τα αριστερά ή ελαφρύ σύρσιμο από αριστερά προς τα δεξιά.