Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση, ο οπτικός αισθητήρας θα απενεργοποιήσει την οθόνη πληροφοριών όταν βάλετε το μάτι σας στο σκόπευτρο. Επιλέγοντας Απενεργοποίηση αποτρέπεται η απενεργοποίηση της οθόνης όταν κοιτάζετε μέσα από το σκόπευτρο, αλλά επίσης αυξάνεται η κατανάλωση του φορτίου της μπαταρίας.