Μετονομάστε τους φακέλους και επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύονται οι επόμενες φωτογραφίες.

Φάκελος

Αριθμός φακέλου Όνομα φακέλου

Μετονομασία

Οι φάκελοι ταυτοποιούνται με ένα όνομα φακέλου 5 χαρακτήρων, από το οποίο προηγείται ένας αριθμός φακέλου 3 ψηφίων, που αποδίδεται αυτόματα από τη φωτογραφική μηχανή. Το προεπιλεγμένο όνομα φακέλου είναι «D7500». Για αλλαγή του ονόματος που εκχωρείται στους νέους φακέλους, επιλέξτε Μετονομασία και μετονομάστε τον φάκελο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Εισαγωγή Κειμένου» (0 Εισαγωγή Κειμένου). Αν το επιθυμείτε, το προεπιλεγμένο όνομα μπορεί να αποκατασταθεί πατώντας παρατεταμένα το κουμπί O (Q) ενώ εμφανίζεται το πληκτρολόγιο. Οι υπάρχοντες φάκελοι δεν μπορούν να μετονομαστούν.

Εισαγωγή Κειμένου

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όταν απαιτείται εισαγωγή κειμένου. Κτυπήστε ελαφρά τα γράμματα στο πληκτρολόγιο της οθόνης αφής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε τον επιθυμητό χαρακτήρα στην περιοχή του πληκτρολογίου, και να πατήσετε το J για να εισάγετε τον επισημασμένο χαρακτήρα στην τρέχουσα θέση του δρομέα (έχετε υπόψη ότι αν ένας χαρακτήρας εισαχθεί όταν το πεδίο είναι πλήρες, ο τελευταίος χαρακτήρας του πεδίου θα διαγραφεί). Για να διαγράψετε τον χαρακτήρα κάτω από τον δρομέα, πατήστε το κουμπί O (Q). Για να μετακινήσετε τον δρομέα σε νέα θέση, κτυπήστε ελαφρά το κουμπί W (Z) και πατήστε το 4 ή το 2. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί X (T). Για έξοδο χωρίς να ολοκληρωθεί η εισαγωγή κειμένου, πατήστε το G.

Περιοχή εμφάνισης κειμένου

Περιοχή πληκτρολογίου

Επιλ. Φακέλου βάσει Αριθμ.

Για να επιλέξετε φακέλους βάσει του αριθμού ή για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο με το τρέχον όνομα φακέλου και έναν νέο αριθμό φακέλου:

 1. Διαλέξτε Επιλ. φακέλου βάσει αριθμ.

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλ. φακέλου βάσει αριθμ. και πατήστε το 2.

 2. Διαλέξτε έναν αριθμό φακέλου.

  Πατήστε το 4 ή το 2 για να επισημάνετε ένα ψηφίο, πατήστε το 1 ή το 3 για να το αλλάξετε. Εάν υπάρχει ήδη ένας φάκελος με τον επιλεγμένο αριθμό, στα αριστερά του αριθμού φακέλου θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο W, X ή Y:

  • W: Ο φάκελος είναι κενός.
  • X: Ο φάκελος είναι εν μέρει γεμάτος.
  • Y: Ο φάκελος περιέχει 999 φωτογραφίες ή μία φωτογραφία με τον αριθμό 9.999. Στον φάκελο αυτό, δεν μπορούν να αποθηκευτούν επιπλέον φωτογραφίες.

 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και εξέλθετε.

  Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και επιστρέψτε στο κύριο μενού (για έξοδο χωρίς αλλαγή του φακέλου αποθήκευσης, πατήστε το κουμπί G). Εάν δεν υπάρχει ήδη φάκελος με τον συγκεκριμένο αριθμό, θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος. Οι επόμενες φωτογραφίες που θα τραβήξετε θα αποθηκευτούν στον επιλεγμένο φάκελο, εκτός εάν είναι ήδη γεμάτος.

Επιλογή Φακέλου από Λίστα

Για να διαλέξετε φάκελο από μία λίστα με υπάρχοντες φακέλους:

 1. Διαλέξτε Επιλογή φακέλου από λίστα.

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλογή φακέλου από λίστα και πατήστε το 2.

 2. Επισημάνετε έναν φάκελο.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να επισημάνετε έναν φάκελο.

 3. Επιλέξτε τον φάκελο με επισήμανση.

  Πατήστε το J για να επιλέξετε τον επισημασμένο φάκελο και να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Οι επόμενες φωτογραφίες που θα τραβήξετε θα αποθηκευτούν στον επιλεγμένο φάκελο.

Αριθμοί Φακέλων και Αρχείων

Εάν ο αριθμός του τρέχοντος φακέλου είναι 999 και περιέχει 999 φωτογραφίες ή μία φωτογραφία με τον αριθμό 9999, το κουμπί λήψης θα απενεργοποιηθεί και δεν θα είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω φωτογραφιών (επιπλέον, η εγγραφή video ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν ο τρέχων φάκελος έχει αριθμό 999 και το επόμενο αρχείο είναι το 992ο ή έχει αριθμό 9992 ή μεγαλύτερο). Για να συνεχίσετε τη λήψη, δημιουργήστε έναν φάκελο με αριθμό μικρότερο από 999, ή προσπαθήστε να αλλάξετε τις ενεργοποιημένες επιλογές για Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ και Ποιότητα video (0 Μέγεθ. Καρέ/Ταχύτ. Καρέ).

Χρόνος Εκκίνησης

Εάν η κάρτα μνήμης περιέχει πολύ μεγάλο αριθμό αρχείων ή φακέλων, ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον χρόνος για την εκκίνηση της φωτογραφικής μηχανής.