Διατηρήστε τις λεπτομέρειες σε τονισμένα σημεία και σκιές, δημιουργώντας φωτογραφίες με φυσική αντίθεση.