Διαλέξτε τη λειτουργία του κουμπιού Fn στα προαιρετικά ασύρματα τηλεχειριστήρια που διαθέτουν κουμπί Fn. Ανατρέξτε στην Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου, 0 f1: Προσαρμ. Εκχώρ. Ελέγχου) για περισσότερες πληροφορίες.

r Κλείδωμα FV
B Κλείδωμα AE/AF
C Κλείδωμα AE μόνο
D Κλείδωμα AE (Επαναφ. απελευθ.)
F Κλείδωμα AF μόνο
A AF-ON
$ Πιλότος φλας
h Ακύρωση φλας
e + NEF (RAW)
a Ζωντανή προβολή *
x Ίδια με το κουμπί Fn1 της μηχ.
0 Ίδια με το κουμπί Fn2 της μηχ.
z Ίδια με το κουμπί A της μηχ.
  Καμία

Εκτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί a της φωτογραφικής μηχανής.