Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δεδομένων τοποθεσίας για χρήση όταν η φωτογραφική μηχανή είναι σε σύνδεση με συσκευή GPS ή έξυπνη συσκευή.