Nustačius parinktį Yes (taip), nustatymus, kurie paprastai derinami laikant nuspaustą mygtuką E, S (Q), BKT, M (Y), L (U), X (T), W (Z) arba AF režimo mygtuką ir sukant komandų ratuką, galima derinti sukant komandų ratuką, kai mygtukas po paspaudimo atleidžiamas. Ši nuostata taip pat galioja valdikliams, kuriems pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 f1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams) parinktimi nustatoma Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting), Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas), White balance (baltos spalvos balansas) arba Metering (matavimas) funkcija „paspaudimas ir komandų ratukai“. Nustatymas baigia galioti, kai iš naujo paspaudžiamas vienas iš susijusių mygtukų, iki pusės paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas arba baigiasi budėjimo laikmačio laikas.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)