Šia parinktimi apibrėžiama mygtukui J priskirta funkcija, kuri atliekama, kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, atkuriant nuotraukas arba įjungus tiesioginės peržiūros režimą (kad ir kokia būtų nustatyta parinktis, filmo atkūrimas pradedamas paspaudus mygtuką J arba atvėrus filmą per visą kadrą).

Shooting mode (fotografavimo režimas)

Playback mode (atkūrimo režimas)

Live view (tiesioginė peržiūra)

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)