Šis meniu elementas rodomas tik prijungus šiai funkcijai pritaikytą objektyvą. Nustačius parinktį Enable (įjungti), galima fokusuoti rankiniu būdu naudojant objektyvo fokusavimo žiedą, nors fotoaparate įjungtas automatinio fokusavimo režimas. Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, kad fotoaparatas sufokusuotų vaizdą, ir neatleisdami mygtuko suderinkite židinį sukdami fokusavimo žiedą. Jei prireiktų dar kartą sufokusuoti vaizdą automatiškai, nukelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir vėl paspauskite jį iki pusės. Jei reikia, kad fokusuoti rankiniu būdu naudojant objektyvo fokusavimo žiedą būtų neįmanoma, kai fotoaparate įjungtas automatinio fokusavimo režimas, nustatykite parinktį Disable (išjungti).

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)