Esant numatytajam nustatymui MTR > under > over (išmatuota > mažiau > daugiau) (H), fotografavimo su skirtingomis ekspozicijos, blykstės ir baltos spalvos balanso reikšmėmis eilės tvarka yra tokia: pirmiausia padaromas nemodifikuotas kadras, tada fotografuojama taikant mažiausią reikšmę ir galiausiai – taikant didžiausią reikšmę. Jei nustatyta parinktis Under > MTR > over (mažiau > išmatuota > daugiau) (I), fotografuojama nuo mažiausios iki didžiausios reikšmės. Šis nustatymas neturi įtakos ADL serijai.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)