Nustačius parinktį Off (išjungta), valdymo pulto foninis apšvietimas (LCD apšvietimo įrenginys) įsijungs tik pasukus maitinimo jungiklį į padėtį D. Jei nustatoma parinktis On (įjungta), valdymo pultas bus apšviečiamas, kol veiks budėjimo laikmatis (0 c2: Standby timer (budėjimo laikmatis)) reikšmes. Akumuliatorius veiks ilgiau, jei nustatysite parinktį Off (išjungta).

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)