Šia parinktimi nustatoma, kaip automatinė fokusavimo sistema reaguos į didelį atstumo iki objekto pokytį, kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį esant įjungtam režimui AF-C arba esant fotoaparato automatiškai parinktai nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo funkcijai, jei įjungtas režimas AF-A.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)