Šis meniu elementas rodomas tik prijungus šiai funkcijai pritaikytą objektyvą. Nustačius parinktį On (įjungta), įjungiama virpesių mažinimo funkcija, kuri ima veikti paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Virpesių mažinimo funkcijai išjungti nustatykite parinktį Off (išjungta).

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)