Tais atvejais, kai dėl menkiausio fotoaparato sujudėjimo nuotrauka gali būti susiliejusi, parinkite 1 s (1 sek.), 2 s (2 sek.) arba 3 s (3 sek.), kad užraktas būtų atleidžiamas praėjus vienai, dviem arba trims sekundėms po veidrodžio pakėlimo.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)