Vælg, om kameraet registrerer ansigter og fokuserer på dem, når der er valgt 3D-tracking for indstilling af AF-metode.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video