Vælg de tilgængelige autofokusindstillinger i søgerfotografering. Hvis der kun er valgt én indstilling, kan du ikke vælge autofokusindstilling med knappen AF-indstilling og det primære kommandohjul.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video