Når AF-C er valgt for søgerfotografering, styrer denne indstilling, hvorvidt der kan tages billeder, hver gang der trykkes på udløserknappen (udløserprioritet) eller kun, når kameraet fokuserer (fokusprioritet).

Uanset den valgte indstilling låser fokus ikke, når AF-C er valgt for autofokusindstilling. Kameraet fortsætter med at justere fokus, indtil lukkeren udløses.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video