Vælg, hvorvidt der kan vælges særskilte fokuspunkter for "bredt" (landskab) format, for "højt" (portræt) format med kameraet drejet 90° med uret, og for "højt" format med kameraet drejet 90° mod uret.

Vælg Fra for at anvende samme fokuspunkt og indstilling af AF-metode uanset kameraretning.

Kamera drejet 90° mod uret Landskab (bredt) format Kamera drejet 90° med uret

Vælg Fokuspunkt for at aktivere særskilt valg af fokuspunkt, eller vælg Fokuspunkt og indstil. af AF-metode for at aktivere særskilt valg af både fokuspunkt og indstilling af AF-metode.

Kamera drejet 90° mod uret Landskab (bredt) format Kamera drejet 90° med uret

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video