Vælg, om udløserknappen kan anvendes til at fokusere (Lukker/AF-ON), eller om fokus kun kan justeres ved hjælp af knappen AF-ON eller andre knapper, som AF-ON er blevet knyttet til (Kun AF-ON). Ved markering af Kun AF-ON og tryk på 2 vises indstillingen Ude af fokus-udløsning; vælg Aktiver, så der kan tages billeder uden at fokusere, eller vælg Deaktiver for at hindre udløsning af lukkeren, før kameraet er blevet fokuseret med knappen AF-ON. For at tage billeder, når der er valgt Deaktiver, skal du anvende knappen AF-ON til at fokusere og trykke udløserknappen helt ned for at udløse lukkeren. Bemærk, at Deaktiver kun gælder, hvis Fokus er valgt for brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering), eller a2 (Valg af AF-S-prioritering) og en anden indstilling end autopunkts-AF er valgt som indstilling af AF-metode.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video