Vælg indstillinger af AF-metode, der kan vælges med knappen AF-indstilling og det sekundære kommandohjul i søgerfotografering (Live View påvirkes ikke). Markér de ønskede indstillinger, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Tryk på J for at gemme ændringerne, når indstillingerne er som ønsket.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video