Når AF-S er valgt for søgerfotografering, styrer denne indstilling, om der kun kan tages billeder, når kameraet fokuserer (fokusprioritet), eller hver gang der trykkes på udløserknappen (udløserprioritet).

Den valgte indstilling uagtet, hvis fokusindikatoren (I) vises, når AF-S er valgt for autofokusindstilling, låser fokus, når udløserknappen trykkes halvt ned. Fokus forbliver låst, indtil lukkeren udløses.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video