Denne indstilling styrer, hvordan autofokus tilpasses ændringer i afstanden til motivet, når AF-C vælges under søgerfotografering.

AF-respons ved motivblokering

Vælg, hvor hurtigt fokus reagerer, hvis noget passerer hurtigt mellem motivet og kameraet. Vælg blandt værdier mellem 5 (Forsinket) og 1 (Hurtig). Jo højere værdi, jo længere reaktionstid og jo mindre sandsynlighed er der for, at du mister fokus på dit oprindelige motiv. Jo lavere værdi, jo hurtigere reaktionstid og jo nemmere er det at forskyde fokus til genstande, der krydser dit synsfelt. Bemærk, at 2 og 1 (Hurtig) svarer til 3, når der er valgt 3D-tracking eller autopunkts-AF som indstilling af AF-metode.

Motivbevægelse

Vælg Støt for blødt fokus, når du fotograferer motiver, der nærmer sig kameraet i et roligt tempo, eller vælg Uforudsigelig for forbedret reaktionstid, når du fotograferer motiver med tendens til pludselig start og stop.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video