สร้างภาพใหม่โดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องแก้ความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ แล้วจึงปรับความละเอียดโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือเลือก ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง โปรดทราบว่าจะใช้ อัตโนมัติ ไม่ได้กับภาพที่ถ่ายด้วยการควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ; โปรดดู “ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ” (0 ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ) กด 2 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งออก กด 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเว้าเข้า (ท่านสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข โปรดทราบว่าการใช้ค่าการควบคุมความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทำให้ขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช โปรดทราบว่าการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทำให้มีการครอบตัดภาพมากเกินไปหรือทำให้ขอบภาพบิดเบี้ยวในภาพใหม่ที่สร้างจากภาพเดิมที่ถ่ายโดยใช้เลนส์ DX ที่มีพื้นที่ภาพค่าอื่นที่ไม่ใช่ DX (24×16)

อัตโนมัติ

อัตโนมัติ สำหรับใช้กับภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ประเภท G, E และ D เท่านั้น (ไม่รวมเลนส์ PC เลนส์ฟิชอายและเลนส์อื่นๆ) ไม่รับประกันผลลัพธ์เมื่อใช้กับเลนส์อื่นๆ